- فردا سیزدهم است. دو ماه از ان روز کذایی و ده ماه از اغاز دوران تاریکی میگذرد. سیزدهم نحس است. حالا دیگر باور دارم. از حس و حال ان طرف هیچ خبری ندارم هیچ. همه درها را از همان روز به رویم بسته شد. مجازا و حقیقتا بلاک شدم. ایگنور شدم. مسیری جلوی پایم پر از ابهام است. این چه چالشی است؟ خدایا توجیه م کن. راهنمایی م کن.

- دوستم پیشنهاد فوتبال داد. روحیه ام طلبید و امروز دنبالش رفتم. کسی نیامد و کنسل شد. رفتیم شام خوردیم و ماجرا را برایش شرح دادم و بسیار تاسف خورد. جزو معدود افرادیست که میداند. خبرهای خوشایندند که مستحق شایع شدن را دارند. 

منبع اصلی مطلب : کمیکار
برچسب ها :
اشتراک گذاری: این صفحه را به اشتراک بگذارید

سبد بلاگ : دوماهگی (روزمره شماره دوازده)