خاطره

- خاطره هایی با هزار امید و چه زیبا ساخته شدند و امروز دست تقدیر چنان با تحکم تو را وادار به پاکسازی آنها میکند که اگر مقاومت کنی جز خودسوزی چیزی عایدت نمیشود... 

سخت است خاطرات خوش را نادیده گرفتن وقتی که یاد آوری شان ته دلت را خالی میکند...

 سخت است عمیقا آرزوی بازگشت به آن دوران را بکنی ولی دستت خالی باشد... 

سخت است معنایی جز آنچه تجربه کردی برای زندگی نیابی...

 سخت است سخت... 

منبع اصلی مطلب : کمیکار
برچسب ها : خاطره
اشتراک گذاری: این صفحه را به اشتراک بگذارید

سبد بلاگ : خاطره سازی و پاکسازی خاطره (تراوشات ذهنی شماره ده)